Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F nhập mssv tìm nhanh

sdt 4 số cuối traloi made diem
2631 CABAAD 10134001 80 10
0855 CABAAD 10114008 80 10
0268 CDBAAD 10147041 80 8.33
7012 CDBAAD 10147043 80 8.33
7169 caaaad 10115007 80 8.33
0729 Cabacd 10169014 80 8.33
7169 caaaad 10115007 80 8.33
4116 CDBACD 10169011 80 6.67
5070 AABACD 10169010 80 6.67
0954 DABACD 10170005 80 6.67
6682 AABACD 10114015 80 6.67
5216 ADBAAD 10114040 80 6.67
3225 AABACD 10115005 80 6.67
6282 Aabacd 10147083 80 6.67
8751 CDBACD 10169016 80 6.67
4215 DABACD 10170008 80 6.67
6682 AABACD 10114015 80 6.67
4215 DABACD 10170008 80 6.67
1910 caaadd 10146025 80 6.67
6440 AABACD Huynh Thi Van.Lop DH 10QR 80 6.67
0354 AAAAAD 10169007 80 6.67
6507 AABADD 10114029 80 6.67
3720 CCBACD 10147007 80 6.67
7237 AAAAAD 10169012 80 6.67
9829 AABADD 10147081 80 6.67
7230 BABDCD 10115001 80 5
8964 Adbabd nguyen manh cuong dh10nk 80 5
5648 DAAACD 10170004 80 5
2713 DAAACD 10147063 80 5
8145 DABCCD 10147044 80 5
4672 DDBACD 10147049 80 5
9502 ACBADD 10114029 80 5
2453 CDAADD 10146001 80 5
4379 AdbacdNGUYENDONGDO-DH10QR 80 5
4147 CDAACD 10115009 80 5
2616 cdaacd 10146052 80 5
8086 DABBCD 10114043 80 5
5036 DDBACD 10147070 80 5
1902 CDAACD 10146027 80 5
6711 ADBACD NGUYENTHANHMINH DH10QR 80 5
6875 cdadad 10146001 80 5
0138 ADBABD 10146016 80 5
0206 adbdad 10114014 80 5
0138 ADBABD 10146016 80 5
5742 AABACB 10147029 80 5
9839 ADBACD 10147008 80 5
0138 ADBABD 10146016 80 5
5986 CDAACD 10115004 80 5
6647 DDBABD 10147057 80 5
8537 adbacd 10147105 80 5
7840 ADBADD 10114027 80 5
9980 acbabd 10115008 80 5
7840 ADBADD 10114027 80 5
0120 ADBACD 10147112 80 5
5569 CDAACD 10115010 80 5
6414 ADBACD 10114016 80 5
9889 DDAAAD PHAM THANH NGUYEN 80 5
6464 ADBACD 10146035 80 5
7646 ADBACD 10147028 80 5
2310 adbacd 10147098 80 5
2040 DBBACD 10134009 80 5
2492 ADAACD 10134003 80 3.33
6480 ADAACD 10147077 80 3.33
5066 DDAACD 10147015 80 3.33
7701 ADAACD 10114002 80 3.33
9281 ADBDCD 10114041 80 3.33
6680 Ddbdcd ngothivananhdh10qr 80 3.33
3251 DCAADD 10114013 80 3.33
9980 adaacd 10115008 80 3.33
0011 ADAABD 10147048 80 3.33
9574 ADAACD 10134007 80 3.33
5015 ADAACD LE VAN DUNG lop dh10qr 80 3.33
4109 ddbacb 10170009 80 3.33
3320 BDBACB 10134005 80 3.33
9289 adaacd 10147031 80 3.33
3003 adaacd 10134008 80 3.33
7153 AAACCD MAI KHAC DUY LOP DH10QR 80 3.33
8675 ADAACD 10114025 80 3.33
9420 ADAADD 10114010 80 3.33
5600 adbacb 10169015 80 3.33
3899 DDAABD 10146029 80 3.33
9778 ADAABD 10134006 80 3.33
4970 CDACCD 10115003 80 3.33
0268 ADAACD 10147041 80 3.33
3584 ACAACD 10147032 80 3.33
2115 acaacd 10174102 80 3.33
5240 adbcbd 10134010 80 3.33
4689 ADBACB 10134005 80 3.33
2797 ADADDD 10169009 80 1.67
2449 dcadcd 10147080 80 1.67
3039 DDADCD tranthituyettrinh 80 1.67
0743 A d a b c d 10115006 80 1.67
3482 ADADCD 10147019 80 1.67
2449 dcadcd 10147080 80 1.67
7016 DDABCD 10146009 80 1.67
0743 A d a b c d 10115006 80 1.67
6510 adbdcb 10114042 80 1.67
2558 ADADCD TuCamTai DH10QR 80 1.67
3396 DDABCD 10146041 80 1.67

Số lần xem trang: 2123
Điều chỉnh lần cuối:

Kết quả kiểm tra trắc nghiệm qua tin nhắn SMS các nhóm

Kết quả kiểm tra nhóm 8 P100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 7 R100 ngày 15/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 6 P100 ngày 15/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 5 R100 ngày 15/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 4 P100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 3 R100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 2 P100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 1 R100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm NV2 NV3 PV100 ngày 13/10/2010 (13-10-2010)

Kết quả kiểm tra nhóm 8 P100 ngày 16/9/2010 (16-09-2010)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Hướng dẫn sử dụng email sinh viên - wifi - đăng ký môn học

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu sáu không năm năm

Xem trả lời của bạn !