Hệ thống email Giảng Viên, Sinh viên đại học Nông Lâm TP.HCM chạy trên nền tảng gmail nên tất cả các cấu hình hoàn toàn giống trên Gmail.


1. Account name: nhập đầy đủ cả tên miền ví dụ nguyenvan@hcmuaf.edu.vn hoạc mssv@st.hcmuaf.edu.vn

2. SMTP server nhập: smtp.gmail.com

- Chế độ bảo mật   chọn SSL: port 587

3. IMAP server nhập: imap.gmail.com

chế độ bảo mật TLS : port 993

Ngoài ra xem thêm trang để điều chỉnh cấu hình trên web để email đổ về máy di động của bạn

Số lần xem trang: 2334
Điều chỉnh lần cuối:

Các thông báo

Khai báo proxy để truy cập CSDL báo tạp chí - online (18-05-2018)

Khai báo proxy để truy cập internet WIFI ĐH Nông Lâm TP.HCM (31-10-2011)

Dịch vụ cung cấp thông tin nhanh qua tin nhắn điện thoại (13-09-2011)

Hướng dẫn khai báo Microsoft Outlook để nhận và gởi email trên Google (11-10-2010)

Hướng dẫn đổi mật khẩu email trên hệ thống Google

(11-10-2010)

Thông báo: Tạm ngưng hệ thống mạng bảo trì ngày 28/8/2010 (26-08-2010)

Trang liên kết

Hướng dẫn sử dụng email sinh viên - wifi - đăng ký môn học

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một không sáu sáu bốn

Xem trả lời của bạn !