5 SDT cuoi TRA LOI MA DE DIEM NGAY
74147 adcdbabdac  02 1 09-Dec-11
49783 CAAACBDBDB 11151005 TRANNGOCKHANG  02 6 09-Dec-11
27030 cacdcbdddb 11124008  02 6 09-Dec-11
57999 cdcacbddcb 11160009 dao thien que  02 7 09-Dec-11
68375 ADBACBDCDB 11124047 Vo Nguyen Nhat Thanh  02 5 09-Dec-11
38527 DAAACCADAB 11131024 Pham Le Thao Huong  02 4 09-Dec-11
00459 ADCDCBDCBB 11131010 phan nguyen truong an  02 3 09-Dec-11
40670 DABBCBDCCB 11124109 LE THI QUYNH  02 6 09-Dec-11
66169 dacdcbddbb 11124125 nguyen van rasin  02 5 09-Dec-11
64668 DACACBDCAB 11124164  02 5 09-Dec-11
20407 cdcacbddcb 11160142 caodinhthien  02 7 09-Dec-11
45592 ADCAABCCAB 11124129 Bui thi thanh thuong  02 4 09-Dec-11
10788 CAAACBDBDB 11151004 NguyenLeKhanhHung  02 6 09-Dec-11
16660 ADAACBACDB 11135022 phamthidieuthu  02 3 09-Dec-11
84250 DDCACBDCAB  02 4 09-Dec-11
64017 CAAACBACAB 11135078 ly.thi.thanh.huong  02 5 09-Dec-11
58552 adcacbcbdb 11151010 truong quoc vuong  02 3 09-Dec-11
64991 CAAACBDBDB 11151006 huynh tan phong  02 6 09-Dec-11
14522 CACACBABAB 111510070 nguyen duy phuong  02 5 09-Dec-11
70020 ADBACBDBCB 11124091 LY THI NGA  02 6 09-Dec-11
45701 ADAACBDCDB 11151013 LOI  02 4 09-Dec-11
87512 ADCAABDCAB 11135005 vothimyhanh  02 5 09-Dec-11
07985 adcbcbdcab 11124079 nguyen thu ha  02 3 09-Dec-11
40161 AACADBADDB 11131047  02 5 09-Dec-11
44134 adcacbacab 11151018 tranthjkimvan  02 3 09-Dec-11
38182 ADAACDBCDD 11124030 Vo Nguyen Anh Khoi  02 1 09-Dec-11
07602 CACDCBDCCB 11124115  02 6 09-Dec-11
28880 DACACBDDAB nguyenminhtam  02 6 09-Dec-11
46964   02 0 09-Dec-11
48394 CAAACBDBDB 11151003 Nguyen Quoc Hop  02 6 09-Dec-11
75395 adaacbabdb 11135054  02 3 09-Dec-11
74883 DACADBDCAB 11160083 nguyen thi thu thao  02 5 09-Dec-11
76917 CABADBACDD 11131026 LE KHAC KHANH  02 5 09-Dec-11
60605 abcad tt  02 1 09-Dec-11
90004 AACDDCDDDB 11131039 Ha Phu Nghia  02 4 09-Dec-11
99728 ADAACBABDB 11124050 NGUYENTHITRA  02 3 09-Dec-11

Số lần xem trang: 2120
Điều chỉnh lần cuối:

Kết quả kiểm tra trắc nghiệm qua tin nhắn SMS các nhóm

Kết quả kiểm tra nhóm 8 P100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 7 R100 ngày 15/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 6 P100 ngày 15/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 5 R100 ngày 15/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 4 P100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 2 P100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 1 R100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm NV2 NV3 PV100 ngày 13/10/2010 (13-10-2010)

Kết quả kiểm tra nhóm 8 P100 ngày 16/9/2010 (16-09-2010)

Kết quả kiểm tra nhóm 7 R100 ngày 16/9/2010 (16-09-2010)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Hướng dẫn sử dụng email sinh viên - wifi - đăng ký môn học

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm hai bảy tám không

Xem trả lời của bạn !