Danh sách kết quả tin nhắn qua điện thoại - các bạn nộp giấy cập nhật sau

5 SDT cuoi TRA LOI MA DE DIEM NGAY
22125 CDCACBACDD 11112076 TO HOAI DUONG  9 6 09-Dec-11
83816 bacdbddcdd 11112080 nguyen van dat  09 2 09-Dec-11
36981 CACACBCADA 11112173 Vongocphuong  09 6 09-Dec-11
55672 CACACBCADA 11112271 NGUYEN THI DONG  09 6 09-Dec-11
52666 cdadcbcada 11112002 tranvananh  09 6 09-Dec-11
52747 Cacdcbccdd 11161027 ha  09 5 09-Dec-11
93237 adcabbacdd 11161055 pham thi thu thao  09 5 09-Dec-11
67257 ABCDCBCCDA 11112032 VOLETHUAN  09 5 09-Dec-11
41271 cbcabbacdd 11112258 letuananh  09 5 09-Dec-11
01618 CACDCCCCDD 11128117 nguyenthibichvan  09 4 09-Dec-11
79795 CCAADBACDA 11112015 HUYNH MAI  09 6 09-Dec-11
50343 ADAACBDCDD Nguyen tran hoang son  09 5 09-Dec-11
19060 ADBACBBCDA DUONGTANVINH 11112247  09 7 09-Dec-11
88633 CACACBCADA 11111221 CAO VAN hung  09 6 09-Dec-11
11611 AACDCCCCDA 11142011 nguyenngocyenminh  09 4 09-Dec-11
46700 cacacbccda 11112007 nguyen thanh don  09 7 09-Dec-11
87544 CACACCCCDD 11128017 nguyenquangduy  09 5 09-Dec-11
69343 2131333141 11161047 tranngocphuong  09 0 09-Dec-11
57849 CDCCABDCDD nguyenquangduy  09 6 09-Dec-11
92637 CDCACBCBDA LU THI CAM UYEN  09 7 09-Dec-11
69426 cdcadbccda 11161089 nguyen minh dang  09 8 09-Dec-11
69426 CDCADBCCDA nguyen minh dang  09 8 09-Dec-11
82482 CDCACBCACA 11142077 nguyenthihongngoc  09 6 09-Dec-11
48948 cccacbccdd 11128039 nguyenthingochuyen  09 6 09-Dec-11
98230 CACACBCCAD 11112027 TRAN THI TAM  09 5 09-Dec-11
50573 bdcaabccdd 11111023 tohonghoang  09 7 09-Dec-11
24755 CACDCBCCDD 11112119 VAN THI YEN KHANG  09 5 09-Dec-11
26145 CACACBDCDD 11161062 Le Trong Toan  09 5 09-Dec-11
90176 CACDCCCBDA 11112166 PHONG  09 4 09-Dec-11
45007 BACACBCCDA 11128129 THANH THUY  09 6 09-Dec-11
77863 CDCCBCAADD 11142097 NGUYEN NGOC SUONG  09 3 09-Dec-11
48649 ADCACCDCDD 1161084  09 4 09-Dec-11
16995 CACACBCADD 11112251 NONG THI VINH  09 5 09-Dec-11
16995 CACACBCADD 11112251 NONG THI VINH  09 5 09-Dec-11
67573 CDCACBCCDA 11112008  09 8 09-Dec-11
08018 cccabbacad 11111003 duongvanchung  09 4 09-Dec-11
60668 CDCACDCCAD 111420450 nguyenthihonggam  09 5 09-Dec-11
70304 cacacbccda 11112186 nguyenthaisang  09 7 09-Dec-11
38450 CDCACBCBDA 11112156 Nguyen Do Dinh Nguyen  09 7 09-Dec-11
68371 CCCDBBBCDD 11142014 TRAN THUY KIM NGAN  09 4 09-Dec-11
13943 CACACBACDD 11142154 lethiphung  09 5 09-Dec-11
28443 cdcabddcda 11142149  09 6 09-Dec-11
33868 cacacbccda 11112276 dang van minh  09 7 09-Dec-11
74127 ADCADDCBDD LEUTHITUYEN  09 4 09-Dec-11
26770 CACACBCDDA 11142095 DO NGOC SON  09 6 09-Dec-11
95178 CBABBBBCDA 11124043  09 5 09-Dec-11
42699 cdcdcbdcda 11142088 ngothiuyenphuong  09 6 09-Dec-11
42699 cdcdcbdcda 11142088  09 6 09-Dec-11
65488 ADAACBDCDD 11112061  09 5 09-Dec-11
65488 ADAACBDCDD 11112061 TRINHVANBINH  09 5 09-Dec-11
88184 ABCDCBCCDA 11112074HungDung  09 5 09-Dec-11
82389 CACACBCCDD TRANTHANHTOAN  09 6 09-Dec-11
64576 CDADCDCCBD 11128105 tran thi trang  09 4 09-Dec-11
64740 ADCABBCCDD 11112207 lamthimythong  09 6 09-Dec-11
89666 cdcabddcdd 11112253 tuanvu  09 5 09-Dec-11
99407 CACACDACDA 11112287 TRANTHITOQUYEN  09 5 09-Dec-11
43876 CACACBCCDA 11124165 NGUYENTHIKIMTHUY  09 7 09-Dec-11
84089 CACACBDCDA 11112205 nguyenhuutho  09 6 09-Dec-11
90024 CBCCDBACDD 11142048 phamnguyenthuygiao  09 4 09-Dec-11
53413 bacccbaadd 11142151 Buj thj mai ly  09 2 09-Dec-11
70322 CDCACBCCDA 11142091 HUYNH PHU QUY  09 8 09-Dec-11
72962 CBCCDBACDD 11142029 doanthithuyan  09 4 09-Dec-11
74952 CACACBCADA 11128046 NGUYENTHIMINHKHOA  09 6 09-Dec-11
44412 CACACBACDA 11161116 DO THI TRANG  09 6 09-Dec-11
51335 CDCACBDCDD 11112178 BUIVANQUI  09 6 09-Dec-11
38138 AACACBCADA 11142116 Nguyen dinh anh tuan  09 5 09-Dec-11
18702 cccabbdcdd vo van kien 111185031  09 5 09-Dec-11
68783 DAADCBCADA 11142010 TRUONGTHINHULAN  09 4 09-Dec-11
44193 cdcacbdada 11142018 nguyenlehoaithuong  09 6 09-Dec-11
63455 bacacbcadd 11112136 nguyenbaolong  09 4 09-Dec-11
95969 cacdbdccdd 11128020nguyenthithanhduyen  09 4 09-Dec-11
70927 AAADCBCCDA 11112296 HoangVanTung  09 5 09-Dec-11
96543 ADCADBACDA 1116194 HAVINHHUNG  09 6 09-Dec-11
93094 CDAACBCCDD 11112018 NguyenKieuMy  09 7 09-Dec-11
56673 cacacbdada 11161090  09 5 09-Dec-11
21573 A 11112078 trinhxuanduong  09 0 09-Dec-11
21573 A 11112078  09 0 09-Dec-11
91660 ABCACBCCDC 11142022 VOTHINGOCANH  09 5 09-Dec-11
04377 cacacbccdd LeDucTrung  09 6 09-Dec-11
35461 cacbdbdada nguyen duy tuan 11112234  09 4 09-Dec-11
81575 cacacbdbda Duong Thi My Linh  09 5 09-Dec-11
04380 cccacbccda 11112277 levanminh  09 7 09-Dec-11
50987 cdcdcbccdd 11112163 levotuanphong  09 6 09-Dec-11
50987 cdcdcbccdd 11112163  09 6 09-Dec-11
40406 cacacbccda nguyen thien trang  09 7 09-Dec-11
81294 CACACBCCDA 11142019 DANG THI MY TIEN  09 7 09-Dec-11
33447 CACABBCCDA 11142021  09 7 09-Dec-11
24279 AACACBDCDD 11111026 TRANHOANGQUOC  09 4 09-Dec-11
35600 dacccbcbccd 11128131  09 2 09-Dec-11
19140 aacdccccda 11161108 dinhthithanhthao  09 4 09-Dec-11
14248 CDBCCCCBDA Nguyen Thi thuy uyen  09 6 09-Dec-11
78005 CACDCBBADA letuankhang  09 4 09-Dec-11
76774 CACACBCADA 11112100 VOTHINGOCHOAI  09 6 09-Dec-11
08469 CACDCBDCDD 11112279 Tu Ba0 Ng0c  09 4 09-Dec-11
23779 CACACBACDA 11112150 HOANHVUONGMANNGHI  09 6 09-Dec-11
19625 cacdccccdd 11128087 nguyenthithuyquynh  09 4 09-Dec-11
50284 3131423341 11128011 nguyen thai thi diem trinh  09 0 09-Dec-11
02666 cccaccccdd 11112034  09 5 09-Dec-11
38441 CACACBCADA 11112084 NguyenNgocHaiDang  09 6 09-Dec-11
38441 CACACBCADA 11161068 NguyenDucTrong  09 6 09-Dec-11
26836 cdccbdacdd 11112097  09 4 09-Dec-11
26836 cdccbdacdd 11112097 Pham Minh Hien  09 4 09-Dec-11
66584 CDCABDBCDA 11112161  09 6 09-Dec-11
66584 CDCABDBCDA 11112161 pham khac ninh  09 6 09-Dec-11
09278 BBCCCDBADA 11161006 huynh phuc van  09 2 09-Dec-11
09278 BBCCCDBADA 11161006  09 2 09-Dec-11
47841 CACACBACDD 11112019 TO KIEU NGUYEN  09 5 09-Dec-11
85843 cacacbccdd 11161057 kien van the  09 6 09-Dec-11
81854 cacacbdcdd 11112083 nguyen minh dang  09 5 09-Dec-11
31401 cacacbccda 2811107 nguyen thi ngoc chau  09 7 09-Dec-11
31821 CACAABCCDD 11112126 buinhuockhuyet  09 7 09-Dec-11
91124 A,B,C,D,C,B,C,C,D,C 11112259 Tran Tram Anh  09 1 09-Dec-11
47520 CACACBCCDD 11161008 BUI THI THUY TIEN  09 6 09-Dec-11
73336 cdcdcbdcdd 11111001 tran khiem thuc  09 5 09-Dec-11
26224 CDCDCDCCDD 11112175 NguyenPhuQuang  09 5 09-Dec-11
17897 AACACBCCDC 11112170 TRINH XUAN PHUC  09 5 09-Dec-11
17897 AACACBCCDC 11112170 TRINH XUAN PHUC  09 5 09-Dec-11
39905 cacccbccda 11112118 pham chi khang  09 6 09-Dec-11
29460 CACBDBACDA 11112257 nguyen hoang y  09 5 09-Dec-11
69049 CACACBCCDD 11112168 DINHHOANGPHU  09 6 09-Dec-11
97061 cacacbcada 11142072 nguyenthithoaimy  09 6 09-Dec-11
56011 AACDDCCCDA 11141027 Nguyen thi phuong thao  09 4 09-Dec-11
00631 cdcaccccdd 11112246  09 6 09-Dec-11
00631 cdcaccccdd 11112246 tranphanquocviet  09 6 09-Dec-11
16547 bacdbddcdd 11112080 nguyen van dat  09 2 09-Dec-11
45627 cdcaccccdd pham thi ai thi  09 6 09-Dec-11
23107 cacccbdbda vovanson  09 4 09-Dec-11

Số lần xem trang: 2120
Điều chỉnh lần cuối:

Kết quả kiểm tra trắc nghiệm qua tin nhắn SMS các nhóm

Kết quả kiểm tra nhóm 8 P100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 7 R100 ngày 15/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 6 P100 ngày 15/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 5 R100 ngày 15/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 4 P100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 3 R100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 1 R100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm NV2 NV3 PV100 ngày 13/10/2010 (13-10-2010)

Kết quả kiểm tra nhóm 8 P100 ngày 16/9/2010 (16-09-2010)

Kết quả kiểm tra nhóm 7 R100 ngày 16/9/2010 (16-09-2010)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Hướng dẫn sử dụng email sinh viên - wifi - đăng ký môn học

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm một tám một không

Xem trả lời của bạn !