Mời các bạn xem danh sách (nhấn tổ hợp phím Ctrl+f nhập mssv vào tìm nhé)

5 SDT cuoi TRA LOI MA DE DIEM NGAY
65268 abcadbaad 11154007 dangminhhoang  08 6 09-Dec-11
49456 aacadcacda 111545012  08 5 09-Dec-11
90120 ABCADCCADA 11139091 VoPhungThiThuNgoan  08 8 09-Dec-11
33921 ABCADCCCDD 11154002 hoten  08 8 09-Dec-11
01592 abccdccddd 11139060 tranngochau  08 7 09-Dec-11
41113 ABCDDBABDD 11139123 Nguyenducthinh  08 5 09-Dec-11
53657 ABDADCDBDD 11139143 lythihuyentrang  08 8 09-Dec-11
93286 ABCDDCCADD 11139144  08 8 09-Dec-11
50790 AACADCCBDA 1139075 Nguyen Duong Khanh Kim  08 6 09-Dec-11
69343 1231131341 11161047 tran ngoc phuong  08 0 09-Dec-11
72329 ABDCDCCADC 11118002 trung  08 8 09-Dec-11
67381 AADDCCCADD NGUYEN THI KIM LIEN DH11HH  08 7 09-Dec-11
03114 ABCADCCADA 11139015 hathientam  08 8 09-Dec-11
46591 abcadcabdd 11139130 nguyen thanh trung  08 7 09-Dec-11
25145 ABCDDCABDD 11139058 TRAN NGOC HAI  08 6 09-Dec-11
82001 ABCADCDADA  08 7 09-Dec-11
27168 abcadbcbda 11139113 bui thanh thao  08 6 09-Dec-11
33611 ABDADBCBDC LE THI TUONG VI DH11HH  08 7 09-Dec-11
15720 ABCACBAADA 11154023 lehongtre  08 5 09-Dec-11
67675 ABCDDCAADA 11523122 tranngocthienbao  08 6 09-Dec-11
18079 ABCADBCADD 11154020 Vutrantien  08 8 09-Dec-11
50114 ABDDDBACDA 1117624  08 5 09-Dec-11
22132 ABCADCCADD 11139072 huynh doan dang khoa  08 9 09-Dec-11
37414 ABCDDBCADD 11153007 UNG MINH HOAN  08 7 09-Dec-11
45713 ACCADCAADA 11137001 nguyenminhphat  08 6 09-Dec-11
64015 abcaddcada 11139055 nguyenbasonha  08 7 09-Dec-11
30264 ABCADCCAD 11139002 BUITHIPHUONGDUNG  08 8 09-Dec-11
11993 aacddbcadd nguyen mjnh trjet  08 6 09-Dec-11
64993 ABCADCCBDD 1113909 MAI A LY  08 8 09-Dec-11
30117 ABCCDCDADC 11153006 HUYNHVUAN  08 6 09-Dec-11
95357 ABCADCAADC 11137139 nguyenthiphuongtuy  08 7 09-Dec-11
95357 ABCADCAADC 11137139 nguyenthiphuongtuy  08 7 09-Dec-11
16807 abcddccbda 11118003 lyquangvuong  08 6 09-Dec-11
96930 abdadcacda 11139027 lethimong  08 7 09-Dec-11
89413 ABCADCCADD 11139003 NGUYENTHIPHUONGDUNG  08 9 09-Dec-11
01680 ABDDDCAADA 11154017 Duong Nguyen Khanh Tan  08 7 09-Dec-11
46708 ABCDDCCADD 11139019  08 8 09-Dec-11
68329 ABCADCACDA 11139163 phamthino  08 6 09-Dec-11
93742 ABCADCAADA 11119005 doanthihuong  08 7 09-Dec-11
16853 abccdcccda 11154016 truong chi tam  08 6 09-Dec-11
16805 ABCADCAADD 11138001 TranTienDat  08 8 09-Dec-11
96724 abcadcccdd 11119001 nguyen ngoc lam  08 8 09-Dec-11
49831 ABCADCCCDD 11154004 NGUYENTHANHCONG  08 8 09-Dec-11
49831 ABCADCCCDD 1115404 NGUYENTHANHCONG  08 8 09-Dec-11
58233 ABCDDCACDA 072838  08 5 09-Dec-11
73537 ABCADCCDDA 11139128 le thanh toi  08 7 09-Dec-11
93151 abcadcacdd 11154009  08 7 09-Dec-11
93151 abcadcacdd dinhcongluc  08 7 09-Dec-11
21766 ABCADDBADD 11139020 NgTrAnhVu  08 7 09-Dec-11
06212 ABDDDCAADD 11139031 NguyenLeNhanAi  08 8 09-Dec-11
28466 ABDADCAADD 11139136 NguyenNgocThanhTuyen  08 9 09-Dec-11
83281 abccdccadd 11139101 daovanpierre  08 8 09-Dec-11
83281 abccdccadd 11139101 daovanpierre  08 8 09-Dec-11
30619 ABDADCBADA 11139022 Nguyenducloc  08 8 09-Dec-11
91115 ABCADCAADA 11154001 TRANTHEAN  08 7 09-Dec-11
04285 ABDDDCAADD 11139074 nguyennguyetankhuong  08 8 09-Dec-11
58405 ABCADCCADA 11153003 NguyenXuanHuy  08 8 09-Dec-11
13018 1a 2a 3c 4a 5d 6c 7c 8b 9d 11154005 dao van duyen  08 0 09-Dec-11
13018 aacadccbd 11154005 dao van duyen  08 6 09-Dec-11
68471 ABCDDCACDD 11119004 HOANGVANKHANG  08 6 09-Dec-11
68471 ABCDDCACDD 11119004 HOANGVANKHANG  08 6 09-Dec-11
20354 ABCDDCCADD 11139039 NGUYENXUANCUONG  08 8 09-Dec-11
89714 ABCDDCDBDA 11139063  08 5 09-Dec-11
14644 ABCDDCACDA 11154021 DQT  08 5 09-Dec-11
49787 ABDDABCDDD 11139147 ha thi dieu  08 6 09-Dec-11
75335 ABCADCCADA 11139087 phanxuannam  08 8 09-Dec-11
30563 ABCDDCCADA 11139119 bui dinh thieu  08 7 09-Dec-11
62794 dbcadccadd 11118001 dao thanh huy  08 8 09-Dec-11
46873 abcddccada dinhtuancuong  08 7 09-Dec-11
74954 ABCADCBCDA 11139021 NguyenHoangXuan  08 6 09-Dec-11

Số lần xem trang: 2125
Điều chỉnh lần cuối:

Kết quả kiểm tra trắc nghiệm qua tin nhắn SMS các nhóm

Kết quả kiểm tra nhóm 8 P100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 7 R100 ngày 15/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 6 P100 ngày 15/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 5 R100 ngày 15/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 4 P100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 3 R100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm 2 P100 ngày 12/9/2011 (21-09-2011)

Kết quả kiểm tra nhóm NV2 NV3 PV100 ngày 13/10/2010 (13-10-2010)

Kết quả kiểm tra nhóm 8 P100 ngày 16/9/2010 (16-09-2010)

Kết quả kiểm tra nhóm 7 R100 ngày 16/9/2010 (16-09-2010)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Hướng dẫn sử dụng email sinh viên - wifi - đăng ký môn học

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu tám chín tám ba

Xem trả lời của bạn !