Để khai báo chương trình Microsoft Outlook nhận và gởi email trên Google quý Thầy Cô làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng nhập vào email trên hệ thống Google.

Bước 2: Vào phần Setting chọn Forwarding and POP/IMAP

Bước 3: Tại mục IMAP Access chọn Enable IMAP và chọn vào nút Save Changes

Bước 4: Mở chương trình Microsoft Outlook. Vào phần Add Account khai báo như sau:

  • Chọn Manual configure server settings or additional server type. Click Next
  • Chọn Internet E-mail. Click Next
  • Khai báo như sau:


  • Chọn More Setting


 

  • Tại tab Outgoing Server khai báo như sau:

 


Số lần xem trang: 2184
Điều chỉnh lần cuối: 27-11-2017

Các thông báo

Khai báo proxy để truy cập CSDL báo tạp chí - online (18-05-2018)

Hướng dẫn khai báo mail trên thiết bị di động (11-04-2013)

Khai báo proxy để truy cập internet WIFI ĐH Nông Lâm TP.HCM (31-10-2011)

Dịch vụ cung cấp thông tin nhanh qua tin nhắn điện thoại (13-09-2011)

Hướng dẫn đổi mật khẩu email trên hệ thống Google

(11-10-2010)

Thông báo: Tạm ngưng hệ thống mạng bảo trì ngày 28/8/2010 (26-08-2010)

Trang liên kết

Hướng dẫn sử dụng email sinh viên - wifi - đăng ký môn học

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba năm năm ba tám

Xem trả lời của bạn !