Danh sách kết quả tin nhắn qua điện thoại - các bạn nộp giấy cập nhật sau

Mời các bạn xem danh sách (nhấn tổ hợp phím Ctrl+f nhập mssv vào tìm nhé)

Các bạn nhấn tổ hợp phím CTRL + F nhập mssv hoặc 4 số điện thoại cuối vào để tìm kiếm đến kết quả kiểm tra của bạn

 

Các bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl + F nhập mssv vào tìm nhanh hơn

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F nhập mssv tìm nhanh

Danh sách các bạn nhắn tin - danh sách nộp giấy chưa cập nhật

Danh sách nộp giấy đang tiếp tục cập nhật

Trang liên kết

Hướng dẫn sử dụng email sinh viên - wifi - đăng ký môn học

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bốn ba bốn chín

Xem trả lời của bạn !