Mời xem danh  các đơn vị đăng ký tên miền và cập nhật web

http://ns.hcmuaf.edu.vn/thongke/quanly.php

Số lần xem trang: 12112
Điều chỉnh lần cuối: 14-03-2011

Hỗ trợ cập nhật website cán bộ giáo viên

Hướng dẫn sử dụng chương trình Sothink làm tạo các hình ảnh động movie flash rất đẹp (18-01-2008)

THÔNG TƯ :Hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử (Bộ Tài Chính) (09-01-2008)

Tăng tốc độ truy cập trang web và chống SPAM các địa chỉ email (02-01-2008)

Trang liên kết

Hướng dẫn sử dụng email sinh viên - wifi - đăng ký môn học

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín chín một tám một

Xem trả lời của bạn !