Các đoạn video ngắn sau đây hỗ trợ quí Thầy Cô cách cập nhật và điều chỉnh thông tin trên trang web của cá nhân và đơn vị. Nếu quí Thầy Cô gặp vấn đề cần trợ giúp vui lòng gởi email về địa chỉ netadmin (at)  hcmuaf.edu.vn,

Để xem được các đoạn video trên cần cài đặt trước chương trình giải mã MP4 - bấm vào đây tải file

Trang liên kết

Hướng dẫn sử dụng email sinh viên - wifi - đăng ký môn học

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai chín sáu sáu ba

Xem trả lời của bạn !