Nhu cầu cần chọn lọc một số tin chỉ công bố nội bộ nhân viên - giáo viên - sinh viên được xem nên các anh chị tổ cập nhật web cần điều chỉnh một số quyền cơ bản để thông tin được đến người đọc nhanh chóng và chính xác hơn.

- Việc chia quyền đọc cần có 2 bước: - Một là người nhập tin phân quyền cho từng mẫu tin nhập - hai là phía người dùng phải login vào hệ thống với username và password riêng mới có thể hoàn thành qui trình cung cấp thông tin đúng người cần dùng tin.

Hướng dẫn cách phân quyền cho mẫu tin khi nhập dữ liệu lên trang web

- Đăng nhập vào hệ thống quản lý - chọn nhập tin mới

- Ở cuối màn hình nhập tin có chức năng phân quyền như sau:

* Quyền chung cho mẫu tin toàn hệ thống

- Chọn Mọi người được xem : là mục cho toàn thể mọi người trên mạng internet không cần phải login vào hệ thống cũng xem được tin này.

- Chọn Sinh viên ĐHNL xem: cho phép sinh viên, giáo viên và cán bộ quản lý có đăng nhập với user và passowrd vào hệ thống mới được xem.

- Chọn: CBCNV-GV xem: Chỉ cho phép, giáo viên, cán bộ cnv, cán bộ quản lý của trường có địa chỉ email trường login vào hệ thống mới được xem.

- Chọn : CB quản lý: chỉ cán bộ quản lý được xem tin này khi login vào hệ thống.

* Ví dụ: muốn cho phép tin này giáo viên và cán bộ quản lý xem bạn chỉ cần đánh dấu vào mục CBCNV-GV xem là xong còn mục mọi người được xem và sinh viên không chọn

* Quyền riêng cho từng đơn vị: Nếu không chọn quyền nào cả thì mẫu tin đó chỉ cho phép những thành viên đơn vị đó được xem, ví dụ mẫu tin này dành riêng cho nội bộ cán bộ - giáo viên  khoa xem thì không chọn mục nào trong các mục trên.

- Hệ thống phân quyền đang tiếp tục hoàn thiện - rất mong quí Thầy Cô điều chỉnh quyền nhanh chóng cho các tin mới nhập - các tin cũ hệ thống đã cập nhật quyền mọi người được xem rồi. Riêng phòng Tổ chức cán bộ - Phòng Hành chính cần điều chỉnh các mẫu tin dành riêng cho nội bộ được xem.

Rất mong quí Thầy Cô hỗ trợ phát triển hệ thống thông tin ĐHNL phát triển.

Lê Văn Phận

 

Số lần xem trang: 12046
Điều chỉnh lần cuối:

Video hướng dẫn cập nhật web cá nhân và các đơn vị Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM (03-12-2008)

Dịch vụ thiết kế Trang web và viết phần mềm (12-12-2007)

Trang liên kết

Hướng dẫn sử dụng email sinh viên - wifi - đăng ký môn học

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn chín bốn một hai

Xem trả lời của bạn !