Các bước:

    1- Cán bộ - nhân viên down mẫu data/maudangkyemail.doc

Số lần xem trang: 12170
Điều chỉnh lần cuối: 06-09-2011

Đăng ký mới email cán bộ - giáo viên

Trang liên kết

Hướng dẫn sử dụng email sinh viên - wifi - đăng ký môn học

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai hai tám hai hai

Xem trả lời của bạn !