1. Ths. Lê  Văn Phận 

   Tổ trưởng: Điều hành chung hệ thống mạng- webiste - phát triển ứng dụng web

    Email : lvphan @ hcmuaf.edu.vn

   Điện thoại văn phòng: 08-360 30 994

     2. CN Lê Việt Thanh

  Quản lý hệ thống user email giáo viên - quản lý đường truyền nội bộ các đơn vị

 Email: lvthanh  @ hcmuaf.edu.vn

3. CN Lâm Đại

Quản lý hệ thống các điểm wifi - account wifi giáo viên, sinh viên, email sinh viên

   Email: Lamdai @hcmuaf.edu.vn

 

(vui lòng bỏ các dấu cách trong các địa chỉ email trên)

 

Số lần xem trang: 2346
Điều chỉnh lần cuối: 30-05-2012

Trang liên kết

Hướng dẫn sử dụng email sinh viên - wifi - đăng ký môn học

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bảy một bốn bảy

Xem trả lời của bạn !