Để đồng bộ tất cả email cũ lên server mới quý Thầy Cô làm theo hướng dẫn sau:

 

Bước 1: Đăng nhập vào email trên hệ thống Google.

Bước 2: Vào phần Setting chọn Accounts

Bước 3: Tại mục Get mail other accounts chọn Add a mail account you own

Bước 4: Tại cửa sổ mới nhập như sau. Sau đó chọn Next Step

 Bước 5: Nhập lại user (không kèm theo tên miền @hcmuaf.edu.vn), và mật khẩu email cũ.

Chọn vào mục Leave a copy of retrieved message on the server

Sau đó chọn Add Account

Bước 6: Cuối cùng chọn NO và nhấn vào nút Finish

 

Lưu ý: Tất cả email sẽ tự đồng bộ từ server cũ sang server mới trong vài ngày.

Số lần xem trang: 12144
Điều chỉnh lần cuối: 24-12-2013

Hướng dẫn cài đặt sử dụng

Hướng dẫn cụ thể (06-09-2011)

Trang liên kết

Hướng dẫn sử dụng email sinh viên - wifi - đăng ký môn học

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm chín bốn hai sáu

Xem trả lời của bạn !