Để đồng bộ tất cả email cũ lên server mới quý Thầy Cô làm theo hướng dẫn sau:

 

Trang liên kết

Hướng dẫn sử dụng email sinh viên - wifi - đăng ký môn học

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bốn tám bảy tám

Xem trả lời của bạn !