Báo cáo trạng thái website Các nhân

Web site cá nhân:
STT Họ tên Số câu hỏi/Trả lời Tổng số trang
1 Ths Phạm Đức Dũng 192/158 1012
2 TS. Hoàng Kim 52/7 774
3 Đỗ Thị Lợi 337/71 688
4 TS. Võ Thị Hồng 202/90 677
5 Trần Đình Lý 121/47 605
6 Trần Minh Trí 75/17 458
7 Phan Văn Tự 84/12 417
8 TS. Phạm Văn Hiền 127/48 385
9 Nguyễn Trung Quyết 297/85 333
10 Lê Thanh Hùng 15/8 282
11 Lê Văn Phận 629/198 243
12 Trần Hoài Nam 13/1 216
13 TS. Nguyễn Văn Thêm 158/4 171
14 Nguyễn Đức Thành 75/11 139
15 172/0 138
16 Đặng Kiên Cường 121/7 107
17 Ngô Minh Thụy 36/10 106
18 Nguyễn Hải Đăng 9/6 99
19 Trương Quang Trường 0/0 94
20 Phạm Đức Toàn 181/122 73
21 Minh Nam 326/71 67
22 Nguyễn Quốc Bình 86/81 59
23 Võ Văn Việt 195/20 56
24 Lê Quốc Tuấn 53/2 55
25 Trần Thiện Tâm Minh 3/0 51
26 Hoàng Lan 11/7 49
27 Thái Văn Hòa 37/4 35
28 Lương Hồng Quang 35/5 31
29 Mai Anh Thơ 117/45 27
30 Nguyễn Văn Tạng 28/15 26
31 Trần Đức Luân 9/0 25
32 Bùi Đại Nghĩa 406/40 22
33 Hồ Ngọc Kỳ 4/0 22
34 Hoàng Hữu Cải 6/1 18
35 Nguyễn Phú Hòa 3/0 16
36 Nguyễn Duy Năng 12/0 14
37 Kha Chấn Tuyền 5/2 14
38 Nguyễn Du 24/5 13
39 Trần Thị Kim Hà 6/0 13
40 Phan Công Thiện 2/0 12
41 Văn Công Đức 5/1 11
42 Nguyễn Thanh Phước 0/0 11
43 Lê Vũ 5/0 11
44 Nguyễn văn Tư 26/0 10
45 TS. Dương Duy Đồng 1/0 10
46 Nguyễn Tấn Phúc 11/0 9
47 Trần Đắc Phi Hùng 20/3 9
48 Nguyễn Văn Trai 1/0 9
49 Nguyễn Hữu Trí 27/26 9
50 Lê Quang Thông 25/1 8
51 Chu Thị Kiều Oanh 0/0 6
52 TS. Phan Triều Giang 2/0 6
53 Lê Vũ 0/0 6
54 Nguyễn Huy Bích 0/0 6
55 Lê Anh Thư 0/0 6
56 PGS. TS. Huỳnh Thanh Hùng 83/0 6
57 Nguyễn Tri Quang Hưng 13/0 6
58 Đinh Quang Vinh 2/0 5
59 PGS. TS. Nguyễn Hay 33/0 5
60 Đỗ Minh Hoàng 0/0 4
61 Lê Minh Hà 5/0 3
62 Phan Tài Huân 6/0 3
63 Trần Duy Hùng 9/0 2
64 Đặng Thành Danh 205/6 2
65 TS. Đỗ Thiên Anh Tuấn 3/0 2
66 Trần Đình Mạnh 2/0 2
67 Nguyễn Văn Cường 0/0 2
68 Trương Thục Tuyền 5/0 2
69 Lê Ngọc Thông 1/0 2
70 Lê Thành Hưng 0/0 1
71 Trần Thị Quỳnh Lan 0/0 1
72 TS. Nguyễn Lê Hưng 16/0 1
73 Lê Thanh Loan 2/0 1
74 Huỳnh Tiến Đạt 1/0 1
75 NTP Thủy 0/0 1
76 Hồ Thanh Tâm 0/0 1
77 TS. Nguyễn Tấn Chung 0/0 1
78 Trần Thị Thanh Hương 7/0 1
79 Nguyễn Đình Phú 2/0 1
80 Lê Văn Lạng 0/0 1
81 HàThị Thu Hòa 0/0 1
82 Phòng Thí Nghiệm Công nghệ sinh học và Môi trường 0/0 1
83 Cao Thị Ngọc Cương 0/0 1
84 Vũ Cẩm Lượng 5/0 1
Tổng số trang :7830

Các đơn vị cập nhật trong ngày hôm nay:20-07-2018

Thống kê số lần xem trang

Các trang chưa có thông tin
STT họ tên Địac chỉ Tổng số trang
1 Võ Xuân Cường http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=cuongthuvien
2 Đặng Hải Phương http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=danghaiphuong
3 TS. Đặng Minh Phương http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=ddangminhphuong
4 Nguyễn Thị Hà Vy http://www2.hcmuaf.edu.vn?ur=havy
5 Trương Phước Thiên Hoàng http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=hoangtp
6 Thái Anh Hòa http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=hoathai
7 Lê Thị Hồng Nga http://www2.hcmuaf.edu.vn?ur=hongnga
8 Trang Thị Huy Nhất http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=huynhat
9 Huỳnh Thanh Hiền http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=huynhthanhhien
10 Nguyễn Thị Lan Phương http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=lanphuong
11 TS. Lê Bá Toàn http://ff.hcmuaf.edu.vn/lebatoan
12 Lê Thanh http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=lethanh
13 Lê Văn Tuấn http://www2.hcmuaf.edu.vn?ur=levantuanck
14 Lê Quang Hưng http://ww2.hcmuaf.edu.vn/?ur=lqhung
15 Lê Vĩnh Linh http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=lvlinh
16 Ngô Bá Duy http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=nbduy
17 Phạm Thị Ánh Ngọc http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=ngocpham
18 Nguyễn Thị Mai http://www2.hcmuaf.edu.vn?ur=ngtpmai
19 Nguyễn Mạnh Hùng http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=nguyenmanhhung
20 Nguyễn Thị Ngọc Hà http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=nguyenngocha
21 Nguyễn Văn Nhã http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=nha.nguyenvan
22 Nguyễn thị Hà Thu http://nls.hcmuaf.edu.vn/nhthu/
23 Nguyen Minh Xuan Hong http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=truongthanhlong
24 - http://
25 Nguyễn Thị Bình http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=ntbinh
26 Nguyễn Thị Phương Linh http://www2.hcmuaf.edu.vn?ur=ntplinh
27 Phạm Thu Hương http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=phamthuphuong
28 Phan Thị Lệ Hằng http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=phanthilehang
29 TS. Phan Phước Hiền http://ribe.hcmuaf.edu.vn/phuochien
30 Phạm Minh Xuân http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=pmxuan
31 Phạm Văn Hải http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=pthai
32 Phạm Thị Minh Tâm http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=ptmtam
33 Trần Độc Lập http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=tdlap
34 Trương Mai Hồng http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=tmhong
35 Trần Thế Phong http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=tranthephong
36 Trần Thị Thu http://www2.hcmuaf.edu.vn?ur=tranthithu
37 Trịnh Thi Tiện http://iro.hcmuaf.edu.vn/trinhtien
38 Trương Thị Kim Thủy http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=truongkimthuy
39 Trần Thế Nghĩa http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=ttnghia
40 Nguyễn Quốc Tuấn http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=tuan.nguyenquoc
41 Ngô Thị Ty Na http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=tyna
42 Viên Ngọc Nam http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=vnnam
43 Võ Khánh Hưng http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=vokhanhhung
44 Võ Xuân Cuờng http://www2.hcmuaf.edu.vn?ur=xuancuong
Email hỗ trợ hoặc trang web http://ns.hcmuaf.edu.vn