Kính mời quí Thầy Cô cập nhật trang web các đơn vị đến tham gia buổi tập huấn

Địa điểm: Phòng Máy tính Thư viện (Tầng 2). (địa điểm cũ Hội trường Cát Tường).

Thời gian: từ 8h00 đến 11h00 ngày 09/6/2014

Thành phần: Thầy Đồng (Phó Hiệu Trưởng), Phòng Hợp Tác Quốc Tế, Tổ CNTT, thành viên cập nhật web các đơn vị.

Nội dung:

  - Mục tiêu phát triển nội dung trang web Tiếng Anh của Trường và của các đơn vị (Thầy Đồng)

 - Phòng Hợp tác quốc tế: hỗ trợ dịch tiếng Anh các banner, menu, địa chỉ liên hệ cho chuẩn theo mẫu chung của  Trường.

Hướng chuyên môn do tổ CNTT đảm nhận 

-  Cập nhật nội dung tiếng Anh

 - Cách điều chỉnh menu và giao diện trang của đơn vị.

 - Giải đáp các lỗi phát sinh khi cập nhật web.

Quí Thầy Cô nhận nhiệm vụ cập nhật web vui lòng đến tham gia tập huấn đầy đủ để đỡ mất thời gian tự nghiên cứu và mang theo máy Laptop để có thể chủ động trong công việc.

Tổ CNTT

Số lần xem trang : :4835
Nhập ngày : 06-06-2014
Điều chỉnh lần cuối :07-06-2014

Các thông báo

Hướng dẫn khai báo mail trên thiết bị di động(11-04-2013)

Khai báo proxy để truy cập internet WIFI ĐH Nông Lâm TP.HCM(31-10-2011)

Dịch vụ cung cấp thông tin nhanh qua tin nhắn điện thoại(13-09-2011)

Hướng dẫn khai báo Microsoft Outlook để nhận và gởi email trên Google

(11-10-2010)

Hướng dẫn đổi mật khẩu email trên hệ thống Google

(11-10-2010)

Thông báo: Tạm ngưng hệ thống mạng bảo trì ngày 28/8/2010(26-08-2010)

Trang liên kết

Hướng dẫn sử dụng email sinh viên - wifi - đăng ký môn học

Tạo account truy cập Wifi
Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM

(đăng ký khi đang online bên trong mạng LAN - ĐHNL)

 

Đăng ký mailing list
@st.hcmuaf.edu.vn
(Nhận thông tin tùy chọn: Thông báo lịch học - học bổng - Tuyển dụng...)

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một ba sáu ba hai