Các bước:

    1- Cán bộ - nhân viên down mẫu data/maudangkyemail.doc

Số lần xem trang : :4112
Nhập ngày : 06-09-2011
Điều chỉnh lần cuối :06-09-2011

Đăng ký mới email cán bộ - giáo viên

Trang liên kết

Hướng dẫn sử dụng email sinh viên - wifi - đăng ký môn học

Tạo account truy cập Wifi
Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM

(đăng ký khi đang online bên trong mạng LAN - ĐHNL)

 

Đăng ký mailing list
@st.hcmuaf.edu.vn
(Nhận thông tin tùy chọn: Thông báo lịch học - học bổng - Tuyển dụng...)

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín không một bốn ba