Mời xem danh  các đơn vị đăng ký tên miền và cập nhật web

http://ns.hcmuaf.edu.vn/thongke/quanly.php

Số lần xem trang : :4318
Nhập ngày : 14-12-2007
Điều chỉnh lần cuối :14-03-2011

Hỗ trợ cập nhật website cán bộ giáo viên

Hướng dẫn sử dụng chương trình Sothink làm tạo các hình ảnh động movie flash rất đẹp(18-01-2008)

THÔNG TƯ :Hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử (Bộ Tài Chính)(09-01-2008)

Tăng tốc độ truy cập trang web và chống SPAM các địa chỉ email(02-01-2008)

Trang liên kết

Hướng dẫn sử dụng email sinh viên - wifi - đăng ký môn học

Tạo account truy cập Wifi
Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM

(đăng ký khi đang online bên trong mạng LAN - ĐHNL)

 

Đăng ký mailing list
@st.hcmuaf.edu.vn
(Nhận thông tin tùy chọn: Thông báo lịch học - học bổng - Tuyển dụng...)

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn không chín ba chín